Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-09-28 北角 威德閣 15 A 682 7.800 @11437 詳情 最近放盤
  2023-09-28 北角 柏蔚山 第03座 20 H 17.880 詳情 最近放盤
  2023-09-28 北角 寶馬花園 第01座 10 B 652 6.460 @9908 詳情 最近放盤
  2023-09-28 北角 建康花園 5 D 788 7.500 @9518 詳情 最近放盤
  2023-09-28 北角 健威花園 B座 25 6 514 6.700 @13035 詳情 最近放盤
  2023-09-27 北角 百福花園 百勝閣 D座 18 D 695 7.450 @10719 詳情 最近放盤
  2023-09-27 北角 海璇 第01B期 第05A座 15 B 10.000 詳情 最近放盤
  2023-09-27 北角 豐昌大廈 9 B 4.250 詳情 最近放盤
  2023-09-26 北角 華健大廈 16 E 401 4.180 @10424 詳情 最近放盤
  2023-09-26 北角 文瀾樓 1 A,C 1100 4.000 @3636 詳情 最近放盤
  2023-09-26 北角 新都城大廈 A座 (01-16室) 12 2 4.238 詳情 最近放盤
  2023-09-26 北角 維港頌 第06座 30 A 24.800 詳情 最近放盤
  2023-09-26 北角 城市花園 第09座 22 E 1176 17.000 @14456 詳情 最近放盤
  2023-09-25 北角 寶德樓 15 689 6.000 @8708 詳情 最近放盤
  2023-09-25 北角 海璇 第01B期 第02座 11 B 60.000 詳情 最近放盤
  2023-09-25 北角 百福花園 鴻福閣 B座 1 D 425 4.400 @10353 詳情 最近放盤
  2023-09-22 北角 怡新洋樓 16 D 5.000 詳情 最近放盤
  2023-09-22 北角 海峰園 崇峰閣 10 G 874 10.800 @12357 詳情 最近放盤
  2023-09-21 北角 東寶大廈 17 H 411 5.000 @12165 詳情 最近放盤
  2023-09-21 北角 金龍大廈 B座 24 2 962 16.000 @16632 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.