Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-05-21 北角 嘉樂園 21 B 540 3.000 @5556 詳情 最近放盤
  2024-05-21 北角 東發大廈 D座 2 10 3.520 詳情 最近放盤
  2024-05-21 北角 電氣道133-139號 31 C 9.080 詳情 最近放盤
  2024-05-21 北角 康明苑 35 B 1682 21.800 @12961 詳情 最近放盤
  2024-05-21 北角 青雲大廈 7 C 4.900 詳情 最近放盤
  2024-05-20 北角 鴻福大樓 4 S 2.980 詳情 最近放盤
  2024-05-20 北角 高發大廈 5 B 626 5.200 @8307 詳情 最近放盤
  2024-05-20 北角 五洲大廈 9 M 4.280 詳情 最近放盤
  2024-05-17 北角 海璇 第01B期 第05A座 20 B 10.680 詳情 最近放盤
  2024-05-17 北角 柏景台 第01座 27 F 1210 18.050 @14917 詳情 最近放盤
  2024-05-17 北角 健威花園 D座 13 8 507 5.780 @11400 詳情 最近放盤
  2024-05-17 北角 港運城 第01座 25 D 945 詳情 最近放盤
  2024-05-17 北角 港運城 第03座 18 E 597 7.200 @12060 詳情 最近放盤
  2024-05-17 北角 城市花園 第04座 3 D 1368 12.200 @8918 詳情 最近放盤
  2024-05-17 北角 柏蔚山 第03座 19 E 17.000 詳情 最近放盤
  2024-05-17 北角 仁德大廈 5 N 550 3.000 @5455 詳情 最近放盤
  2024-05-17 北角 木蘭苑 7 B 683 6.820 @9985 詳情 最近放盤
  2024-05-16 北角 新都城大廈 B座 (17-23室) 13 23 5.600 詳情 最近放盤
  2024-05-16 北角 富雅花園 第03座 金楓閣 20 E 727 7.800 @10729 詳情 最近放盤
  2024-05-16 北角 明園 第01期 18 11 3.200 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.